top of page

Gıda Etiketi
Hazırlama

Gıda Etiketi Hazırlama Danışmanlık Hizmeti

Hazır ambalajlı gıda ambalajı üzerinde yer alacak gıda etiketini TGK Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’ne uygun olarak hazırlıyor ve ürününüzle ilgili yönetmelik ve tebliğler hakkında bilgilendirme yapıyoruz. 

Gıda üretiminin önemli bir aşaması olan gıda etiketi hazırlama konusunda ilk bilinmesi gereken, gıda etiketinin Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’ne uygun olması gerektiğidir. Gıda etiketi yazılı ve diğer görselleri ile doğru bilgileri içermeli, tüketicileri yanıltmamalıdır. Bu konuda sık sorulan bazı soruları aşağıda yanıtlama çalıştık. 

Gıda Etiketi Nedir?

Ambalajlanmış bir gıda ürününün ambalajı üzerinde bulunan ve gıdayı her yönüyle tanımlayan ve tüketiciye tanıtan araçtır. Gıdanın kimlik kartıdır diyebiliriz. 

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde yapılan tanımlalar ise şöyledir:

Etiket: Gıdanın ambalajının veya kabının üzerine yazılmış, basılmış, şablon ile basılmış, işaretlenmiş, kabartma ile işlenmiş, soğuk baskı ile basılmış, yapıştırılmış veya iliştirilmiş olan herhangi bir işareti, markayı, damgayı, resimli veya diğer tanımlayıcı unsurları,

Etiketleme: Gıdaya eşlik eden veya atıfta bulunan herhangi bir ambalaj, belge, bildirim veya etiket üzerinde yer alan, gıda ile ilgili herhangi bir yazı, bilgi, ticari marka, resimli unsur veya işaretleri,​ ifade eder. 

Gıda hakkında bilgilendirme: Bir etiket veya gıdaya eşlik eden diğer materyal veya modern teknoloji araçları ile sözlü iletişimi de kapsayan diğer araçlar vasıtasıyla son tüketiciye sunulan ve gıda ile ilgili olan bilgilendirmeyi ifade eder. 

Hatalı Ürün Etiketi Nedir?

Besin Etiketi Nedir?

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’ne uygun olmayan, yönetmeliğe bağlı olarak varsa gıda ürünü ile ilgili gıda tebliğleri, yönetmelik kapsamında geçen diğer yönetmeliklerle uyumsuz veya kontrol edilmemiş, eksik, yanıltıcı veya güncel olmayan bilgiler, okunamayacak kadar küçük yazılar ile hazırlanmış etiketlere hatalı ürün etiketi denir. 

Gıdalarda etiket bilgileri net ve okunabilir olmalıdır. 

Hazır amabalajlı bir gıda ürününün ambalajı üzerindeki bilgiler arasında bulunan ve gıda ürünün enerji değeri ve / veya diğer besin değerleri, vitamin ve mineral değerlerini içerecek şekilde hazırlanmış tablolardır. 

 

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde yapılan tanımlalar ise şöyledir:

Beslenme bildirimi:

1) Enerji değeri veya,

2) Enerji değeri ve sadece besin öğelerinden bir veya birden fazlası (“Yağ (doymuş yağ, tekli doymamış yağ, çoklu doymamış yağ, trans yağ)”, “Karbonhidrat (şekerler, polioller, nişasta)”, “Tuz”, “Lif”, “Protein”, “Ek-9 Bölüm 1’de yer alan ve bu ekte tanımlanan belirgin miktarlarda bulunan vitamin ve mineraller”), hakkındaki bilgileri içeren bildirimi, ifade eder.

Gıda Etiketi Nasıl Hazırlanır?

Gıda etiketi, başta Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği olmak üzere tüm yönetmelikler göz önünde bulundurularak hazırlanır. Etiketi hazırlanacak gıda ürünü özelliklerine göre ve o gıda için spesifik tebliğler kontrol edilir. 

Gıda Etiketi Hazırlama Danışmanlık Hizmet Kapsamı Nedir?

Hizmet kapsamında ürünün ambalajında bulunması gerekenler kadar, bulunmaması gerekenler ve kullanılmaması gereken tanımlar hakkında da bilgilendirme yapılır. Ürün ismi incelenir, ürün tanımlamasında hatalar olup olmadığı belirlenir. Ambalaj üzerinde bulunması istenen görseller kontrol edilir. BEsin etiket ive diğer bulunması zorunlu bilgiler hazırlanır.

Gıda Etiketlerinde Bulunması Zorunlu Bilgiler Nedir?

Gıda etiketinde bulunması gereken zorunlu bilgiler Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’de, ‘ilgili mevzuat gereğince son tüketiciye sağlanması gereken bilgileri ifade eder’ şeklinde tanımlanmıştır. Aşağıdaki zorunlu bilgilendirmeler doğru şekilde hazırlanmalıdır. 

 

a) Gıdanın adı.

b) Bileşenler listesi.

c) Alerjiye veya İntoleransa Neden Olan Belirli Madde veya Ürünler.

ç) Belirli bileşenlerin veya bileşen gruplarının miktarı.

d) Gıdanın net miktarı.

e) Tavsiye edilen tüketim tarihi veya son tüketim tarihi.

f) Özel muhafaza ve/veya kullanım koşulları.

g) gıda işletmecisinin adı veya ticari unvanı ve adresi.

ğ) işletme kayıt numarası veya tanımlama işareti.

h) Menşe ülke.

ı) Kullanım bilgisi olmadığında gıdanın uygun şekilde tüketimi mümkün değilse, gıdanın kullanım talimatı.

i) Hacmen % 1,2’den fazla alkol içeren içeceklerde hacmen gerçek alkol derecesi.

j) Beslenme bildirimi.

Gıda Etiketinde olması gerekenler ve zorunlu bilgiler ile ilgili; 

1. Bakanlık, gıda hakkında bilgilendirme mevzuatının gerektirdiği zorunlu bilgilendirme kurallarını düzenlerken aşağıdaki özelliklere ilişkin bilgileri esas alır:

a) Gıdanın kimliği ve bileşimi, özellikleri veya diğer nitelikleri.

b) Özellikle belli tüketici gruplarının sağlığına zararlı olabilecek içerik, güvenli kullanım, muhafaza, dayanıklılık ve gıdanın zararlı veya tehlikeli içeriğine ilişkin sonuçları ve riskleri içeren sağlık etkisine dair bilgileri içerecek şekilde tüketici sağlığının korunmasını ve gıdanın güvenilir kullanımını.

c) Özel beslenme ihtiyaçları olanlar dahil tüketicilerin bilinçli olarak seçim yapmasını sağlayacak besin öğeleri.

2. Gıda hakkında zorunlu bilgilendirmenin gerekliliği değerlendirilirken ve tüketicilerin bilinçli seçim yapmalarını sağlamak için, tüketicilerin çoğunluğu tarafından özel olarak önem verilen belirli bilgilere duyulan yaygın ihtiyaç ve güvenilir gıdanın piyasaya arzı dikkate alınır.

Gıda Etiketinin Üzerindeki ''e'' İşareti Ne Anlama Gelir?

Hazır ambalajlı ürünlerin amablaj içinde bulunan yaklaşık miktarını anlatır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yayınlanan HAZIR AMBALAJLI MAMULLERİN AĞIRLIK VE HACİM ESASINA GÖRE NET MİKTAR TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK kurallarına uyarak kullanılır.  

bottom of page